Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010


η γαλήνη της θάλασσας
ταξίδι στο άπειρο
μακριά από όλους!