Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010Η αληθινή φιλία φαίνεται μέσα από την καρδιά
όχι μέσα από τα μάτια.